Vakantie in stilte

Les Abeillères

02 juillet 2019

Vakantie...verandering van ritme, verandering van verblijfsplaats, verandering punt uit. Doet het woord ‘vakantie’ u denken aan overvolle en luidruchtige stranden met fijn zand? Het kan ook anders. Kies bijvoorbeeld voor een periode van rust in een bergdal in de Cevennen.Stilte en kalmte zoeken in de natuur en Gods aanwezigheid ervaren. Een gebedsreis.

Als je het met Franse Protestanten over een oud landhuis in de Cevennen hebt, komen de herinneringen aan de camisarden-oorlog altijd weer boven. Ze halen de herinneringen aan deze strijdperiode op, zoals je dat doet op een ouderwetse vriendenavond. Hun verheven voorouders streden verbitterd om hun gewetensvrijheid terug te winnen. Dat vertelt dominee Daniel Bourguet met een brede glimlach over de geschiedenis van deze plek. De Abeillères is nog maar sinds zo’n dertig jaar een plek waar mensen komen om geestelijk nieuwe krachten op te doen. Laten we er vooral geen pelgrimsoord van maken.

 

Nieuwe krachten opdoen

Daniel Bourguet geeft aan dat de Abeillères een plek is voor individuele en vrijwillige retraites. “Wat de retraitanten zoeken? God. Ze willen hun geloof versterken, de balans opmaken van hun wil om zich aan God te wijden”. We zouden misschien allemaal zo’n moment voor geestelijke hernieuwing moeten inplannen, om onze verplichtingen met enthousiasme te kunnen doen en om over onze beschikbaarheid na te kunnen denken.

Deze retraites vinden in stilte plaats. Het is geen lege en koude stilte, maar een stilte om het gebed te ontvangen.

Wilt u een ander soort vakantie meemaken? Kom naar de Abeillères. Kom het ritme van uw soms overbelaste leven onderbreken door tot de essentie terug te keren, door uzelf terug te vinden. Deze momenten van stilte en gebed maken het mogelijk om onze overbelasting aan God over te geven. Vakantie is een tijd van rust; een retraite op de Abeillères is een tijd van herleving, gevoed door de bron van het Woord.

Ongeveer twaalf personen kunnen tegelijkertijd ter plekke geherbergd worden, in individuele kamers. Het doel is om het dagelijks leven op een afstand te zetten, het bidden te bevorderen en zo open te kunnen zijn voor God.

Witte stenen, een oud romantisch landhuis, dertig hectare bos: een kader dat geschikt is voor spiritualiteit, afgezonderd van de wereld, in de stilte van de natuur. Deze natuur bevordert het gebed. U komt hier niet om te wandelen, maar om u te laten inspireren.

De drie diensten geven het dagritme aan. De retraitanten die dat willen, kunnen naast de diensten en persoonlijke meditatie ook hun bijdrage leveren aan het onderhoud, binnenshuis of buitenshuis, meehelpen bij de verschillende dagelijkse huishoudelijke taken, helpen met het maken van jam of het inblikken van ander voedsel. Ze kunnen ook bij dominee Bourguet een gesprek aanvragen. Alle retraitanten worden op aanvraag ontvangen.

 

In gebed leven

De geestelijke broederschap van de Veilleurs (Wakers) is opgericht door dominee Wilfred Monod. Heel zijn leven heeft hij gewijd aan het aanmoedigen van Bijbelmeditatie, gebed en geestelijk leven. Zonder deze drie pijlers is christelijk leven onmogelijk. Zo richt hij in 1923 de ‘Protestantse lekenorde van de Wakers’ op. Het motto is: Vreugde, Eenvoud, Barmhartigheid!

In 2003 wordt het beheer van de Abeillères aan de broederschap toevertrouwd. Dit landgoed was voorheen door een Nederlands echtpaar met veel geduld opgeknapt en aan de Evangelische Broedergemeente in Nederland overgedragen. Ze moesten er een plek van maken waar mensen ontvangen kunnen worden en geestelijke hernieuwing kunnen vinden. Halverwege de jaren ‘80 is het goed aan de zusters van Pomeyrol ter beschikking gesteld. Zij hebben de huidige kapel laten bouwen. De ‘Veilleurs’ nemen deze taak in 2003 op zich en beheren er sindsdien de ontvangst van retraitanten.

Hoewel de plek beschut is en de natuur beschermd, moet hiervoor steeds gestreden worden. Een project om een motorcrossbaan in de nabije omgeving aan te leggen heeft de rust in het dal in gevaar gebracht. Veel Protestanten hebben zich tegen deze bedreiging verzet. De Protestantse media hebben hun berichten overgenomen. Uiteindelijk hebben de Abeillères hun stilte kunnen behouden.

 

Daniel Bourguet nodigt iedereen uit voor een retraite op de Abeillères. Enkele praktische zaken vooraf. De oude gebouwen zijn verbonden door even oude stenen trappen. Daardoor is het ontvangen van mensen die slecht te been zijn moeilijk. Het wordt aangeraden alleen te komen. De kalmte en de stilte gaan niet altijd goed samen met het ontvangen van families. Ook als u tijdens de vakantie komt, is het geen vakantiehuis. De plek is er echt voor om tot geestelijke verrijking te komen. U kunt het beste van tevoren reserveren, maar met een beetje geluk kan het zijn dat er op het laatste moment nog een plaatsje voor u is...

 

Meer weten ?

Broederschap Les Abeillères

30270 Saint-Jean-du-Gard

Tel. : 00 33 4 66 85 38 41

Ds. Daniel Bourguet

Nicolas Boutié
Kerkblad Le Cep (Regio Cévennes-Languedoc-Roussillon)
#Nederlands

Commentaires