Het tegendeel van een luie vakantie!

Een kamp, en niets anders!

02 juillet 2019

Oscar Tourne is 20 jaar. Van jongs af aan heeft hij veel aan de scouting gehad en nu wil hij tijd geven aan de scouting. Hij kan zich niet voorstellen zijn zomervakantie door te brengen zonder een kamp te organiseren: hij is een geëngageerde leidinggevende.

Oscar is bij de protestantse scouting (Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France, EEUdF) sinds hij 8 jaar oud is. Zijn ouders en grootouders zijn hem daarin voorgegaan. In het begin vond hij het moeilijk om naar de scouting te gaan, maar heel snel is hij eraan gewend geraakt en boeide het hem erg. Heel jong al ging hij elke zomer op scoutingkamp. De tijd is verstreken en de jongen die vol bewondering en enthousiasme deelnam aan de ontmoetingen en spellen die door de leiding voorgesteld werden, is nu zelf een geëngageerde scoutingleider geworden.

Oscar is sinds drie jaar één van de vier leiders van de landverkenners van Bordeaux. De groep bestaat uit negentien jongeren, tussen de twaalf en zestien jaar. Dit voelt voor hem als een grote verantwoordelijkheid en hij heeft er veel voor over om de groep zo goed mogelijk te leiden en allerlei activiteiten voor te stellen. Zo brengt hij de waarden van de scouting, waarover hij zo vol overtuiging kan spreken, in de praktijk: respecteren, delen, elkaar helpen, in groepsverband leven. Deze waarden zijn afkomstig van de grondlegger van de scouting: Lord Baden-Powell.

 

In groepsverband

De leden en de leiding vormen een hechte groep waar ontmoeting een belangrijke rol speelt. Het plezier om onder elkaar te zijn is wat de jongeren aanspoort om weekenden en kampen te organiseren. Maar er is meer. De leiding organiseert activiteiten om discussies en het onderling delen van talenten te bevorderen. Het is namelijk in de groep dat een padvinder zijn gehele waarde ontdekt: met en voor de ander, in een positief samenspel. Sinds enkele jaren worden ook jongeren die geen welpen zijn geweest lid van de verkenners. Ze zijn aangetrokken door een schoolvriend of een vriend van de sportvereniging. Ze sluiten zich bij de groep aan, want het plezier om vrienden te vinden staat op plaats nummer één, maar ook een zekere behoefte om samen lol te hebben.

Oscar heeft me toevertrouwd dat op kamp gaan weinig met uitrusten te maken heeft. Het is het tegendeel van een luie vakantie! Toch heeft zo’n vakantie ook z’n charme… Hij zegt dat het hem goed doet zijn tijd door te brengen met mensen met een goed hart en deel te nemen aan originele activiteiten of ze te organiseren. Niets wordt aan het toeval overgelaten.

De leidinggevenden hebben allemaal een certificaat voor groepswerk (BAFA) met een speciaal onderdeel voor de scouting. Vervolgens nemen ze deel aan een grote regionale bijeenkomst met volwassenen om hun zomerkamp voor te bereiden. Ze houden daarbij rekening met de eigenheid van hun groep. De volgende stap is de zoektocht naar een plaats om het kamp op te zetten en het voorbereiden van de activiteiten, de logistiek, met hulp van de verantwoordelijke volwassenen.

 

In de natuur

Dit jaar zal het verkennerskamp plaatsvinden in de buurt van Les Estrabols (Tarn). Het kamp probeert het milieu te respecteren. Ze maken hun eigen jam en siroop. Ze kopen lokaal in en proberen zo min mogelijk afval te produceren. Toch is het geen kamp alleen voor milieufreaks, want het project is dit jaar om een spel op ware grote te organiseren. Als u zelf scout bent geweest denkt u vast met veel emotie terug aan de ontdekkingstochten. Dat is het hoogtepunt van het kamp, het moment waarop een wind van vrijheid door het kamp waait! De jongeren gaan op avontuur, in groepjes van zes, met een kaart, een tas met materiaal en moeten zich daarmee zien te redden! Natuurlijk checkt de leiding dat elk groepje een onderdak voor de nacht vindt… Ontdekkingstochten doen groeien, stimuleren het naar elkaar luisteren in een groep en dwingen tot argumenteren en besluitvorming: moeten we hier naar rechts of naar links? Normaal gesproken versterken deze avonturen de onderlinge verbondenheid.

Terwijl de jongeren op ontdekkingstocht zijn, bereidt de leiding het volgende deel van het kamp voor, repareert de tenten die loslaten en de auto’s die kapot zijn gegaan… Ook dat maakt deel uit van een scoutingkamp. Dat is het leven: lachen en ertegenaan gaan.

 

Met de Bijbel

De beweging EEUdF heeft een bewuste protestantse grondslag. De leiding bereidt spirituele momenten voor, aangepast aan de deelnemers die over het algemeen erg ver van het lokale kerkelijk leven afstaan. Erg weinig jongeren hebben bijvoorbeeld catechisatie gevolgd, de meesten zijn ongedoopt. De spirituele momenten zijn dus voor iedereen een ontdekking. De leidinggevenden kiezen een actueel onderwerp uit, discussiëren erover met de groep en kijken wat de Bijbel aan het debat kan toevoegen. Zo proberen ze de denkvaardigheden te stimuleren en een open houding voor het Evangelie te creëren. Het gaat er niet om het geloof op te dringen, maar het ontdekken en nadenken te begeleiden. De scouts nemen deel aan sommige kerkdiensten en dit jaar ook aan een catechisatieweekend voor verschillende gemeentes in Cap Ferret (Gironde).

Oscar is met de scouting opgegroeid en hoopt iets door te kunnen geven als leidinggevende. Hij hoopt waarden mee te geven aan de deelnemers. Hij hoopt ook dat de ervaring van de scouting iets kan betekenen om het leven als volwassene goed te beginnen: vol vertrouwen, respect voor de ander en vrijgevigheid.

Corinne Gendreau
Kerkblad Ensemble (regio Zuid-West)
#Nederlands

Commentaires