De Onuitsprekelijke Aanwezigheid

07 juin 2019

Stilte…
Zet je hart open voor stilte
Luister…
Spreek niet.


Dwing je diepste innerlijk tot kalmte
Ontvang de stilte…
In de stilte komt de Geest tot uitdrukking
Als een licht
Die je gedachten binnensluipt
Om er de knopen te ontwarren.
Als een bron van levend water
Die alle schuilhoeken van je ziel bevloeit.
Spreek niet.
Dwing je diepste innerlijk tot kalmte
Luister naar de stilte…
En in stilte
Ontvang de Onuitsprekelijke Aanwezigheid
Zij bevrucht je leven.

Ds. Claude Caux-Berthoud
Hoofd van de Fraternité des Veilleurs(lett. Broederschap van de Wakers)
#Nederlands

Commentaires