De Japanners en wij

De leegte van een vakantieperiode

02 juillet 2019

Om de troonsbestijging van hun nieuwe keizer te vieren, hebben de Japanners tien dagen extra vakantie gekregen. Algehele ontsteltenis voor 70 % van de bevolking! Wat te doen tijdens een zo lange periode? Hoe moet je die doorkomen?

Andere beschaving, andere gewoonten. De lezers van onze regionale pers zouden vast en zeker graag zo’n extra rustpauze ontvangen. Het Bijbelse thema van de sabbat gaat over rusten. In de Franse Bijbelvertaling van Chouraqui lezen we dat God de zevende dag heeft stilgezeten… Hij heeft dus niets gedaan. De eerste hoofdstukken van Genesis maken duidelijk dat de zin van het leven in de afwisseling tussen werk en rust ligt. Het protestantisme heeft veel waarde toegekend aan het werken en dat soms ten koste van het gebod tot rusten. Maar de rust is er om ons voor slaafse dienstbaarheid te behoeden. Dus ja, laten we vakantie nemen! Tijd om weer op krachten te komen, tijd voor een pauze, en misschien zelfs tijd om ruimte te laten aan leegte, aan beschikbaarheid, aan stilte. Vakantie zonder normaal geworden producten die per catalogus gekocht worden of door onze maatschappij met overweldigende meerderheid gesteund worden. Vakantie die ruimte geeft aan leegte. Een ander soort vakantie, voor alle Japanners die deze raad op willen volgen, maar ook voor alle anderen. Zo’n vakantieperiode, dat is wat ik u allen toewens! En hoe kun je beter beginnen dan dit dossier te lezen, dat op uitmuntende wijze door de hoofdredacteurs van de regionale kerkbladen is voorbereid?

Alain Pelissier
Voorzitter van de regio Zuid-West – Église Protestante Unie de France
#Nederlands

Commentaires